Cầu Đá Fluorite

  • Đá Fluorite có nguồn gốc Ấn Độ và đá sẽ phát quang màu xanh biển và tím khi xem dưới ánh sáng cực tím. Màu của đá hơi xanh nhạt dưới ánh sáng thường. Đá Fluorite không có độ cứng cao nên cần cẩn thận khi đánh bóng bằng tay.
  • Đá Fluorite có tính bảo vệ và ổn định cao, hữu dụng cho việc làm hài hòa nguồn năng lượng tâm linh. Khi dùng đá với những Luân xa cao, đá Fluorite giúp tăng khả năng trực giác, kết nối tâm trí con người với nhận thức vũ trụ, và phát triển khả năng kết nối tâm linh.
  • Đá Fluorite tăng khả năng tinh thần, hỗ trợ tổ chức và xử lý nhanh thông tin, và có thể giúp tinh thần minh mẫn và ổn định trong những tình huống rối ren. Đá Fluorite hấp thụ năng lượng tiêu cực từ môi trường và có hiệu quả trong việc thanh tẩy năng lượng và Luân xa. Đá Fluorite cũng có thể tạo lớp chắn bảo vệ người sử dụng khỏi lạm dụng tâm linh. Đá Fluorite nên được thanh tẩy thường xuyên.
  • Ngoài những ứng dụng siêu hình của đá Fluorite, còn có một số tính năng khác kết hợp với những loại đá Fluorite khác nhau. Đá Fluorite ở tự nhiên có nhiều màu khác nhau, đậm sáng khác nhau nên tính chất cũng khác nhau. Đá Rainbow Fluorite thể hiện những tính chất kết hợp của đá này.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.