Phật bản mệnh

Phật bản mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật Hộ Thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và 5 yếu tố cơ bản đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông thường gọi là 8 thần hộ thân. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, các Bản tôn được các tín đồ Phật giáo tín phụng, cúng dường, trở thành các thiện thần, trợ giúp con người, chuyển hung thành cát, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, có sức khoẻ, tránh mọi bệnh tật.

Tuổi Sửu Dần Mão
Phật Bản Mệnh Quán Âm Thiên Thủ Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Văn Thù
Tuổi Thìn Tỵ Ngọ Mùi
Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Bồ Tát Đại Thế Chí  Đại Nhật Như Lai
Tuổi Thân Dậu Tuất Hợi
Phật Bản Mệnh  Đại Nhật Như Lai Bất Động Minh Vương Phật A Di Đà Phật A Di Đà

Trong cuộc sống, vận khí con người có thịnh có suy. Phúc chẳng đến nhiều mà hoạ tới như thác lũ. Trước việc hoạ phúc đời thường, con người không thể không tin vào mệnh số. Dân gian thường có câu: “Nam đeo Quán Âm, nữ đeo Phật”. Người con trai đeo đá hình Quán Âm, có nghĩa mong muốn bạo khí trong người giảm bớt, tăng thêm lòng từ bi, thương yêu mọi người. Người con gái đeo đá hình đức Phật là mong muốn đoạn trừ thành kiến, giảm bớt sự đố kỵ, tăng trưởng tâm bao dung đôn hậu, giống như đức Phật Di Lặc thuần phát, hỉ xả. Trên thực tế, pháp không định tướng, Phật pháp vô biên, Phật và Bồ Tát chẳng hề có sự phân biệt cao thấp. Sao cần phải phân biệt đeo đá Quán Âm hay Phật làm gì ???

Khi được sinh ra, con người thường có một vị Phật, Bồ Tát hộ thân. Biết được điều đó mà chuyên tâm tích phúc tích thiện, không làm những điều trái với lương tâm, kiền thành hướng tới Bản tôn cầu nguyện thì mọi hung hoạ cũng qua đi. Lúc đó, đá hộ mệnh có hình tương vị Bản tôn mới phát huy được tác dụng. Khế hợp nhất thể với trường khí của người đeo, thúc đấy sự nghiệp phát triển, gia đình hạnh phúc.

Hiển thị 1–16 của 19 sản phẩm