Ngài Bất Động Minh Vương – tên phạn là Acalanatha – Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo.

Ngài Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trongnhững đời vị lai. Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang.

Sức mạnh và uy lực của Ngài Bất Động Minh Vương là không thể nghĩ bàn. Ngài có lời thệ nguyện rằng:– Nếu có người nào thấy thân Ta thì được Tâm Bồ Đề bất thối chuyển– Nghe tên Ta thì chặt đứt được nghi hoặc và liền tu thiện– Nghe Ta nói thì được Đại Trí Tuệ– Biết tâm ta thì tức thân thành Phật.

Hình tượng của Ngài Bất Động Minh Vương có tượng hai tay, tượng bốn tay, và tượng sáu tay. Nhưng phần nhiều thường thấy là tượng hai tay. Thân thông thường của Ngài Bất Động Minh Vương mang sắc xanh đen, đỏ cam, vàng, vẻ mặt giận dữ nhìn thẳng, chân răng cắn cứng, có tượng mở to đôi mắt, có tượng chỉ mở to một mắt, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm dây; sau lưng xuất hiện những ngọn lửa lớn cháy mãnh liệt; phần nhiều ngồi kiết già trên bàn thạch hay trên toà sắt.

Sắc tướng uy mãnh của Ngài có thể khiến cho quỷ ác, yêu ma, trông thấy phải khiếp sợ. Kiếm sắc ở tay phải biểu thị đầy đủ công năng tiêu diệt Tham – Sân – Si, là ba thứ độc hại đối với trí huệ. Sợi dây ở tay trái có thể trói buộc tất cả những kẻ ỷ mạnh làm càn. Ngọn lửa dữ sau lưng Ngài có thể thiêu đốt hết thảy các thứ phiền não. Do đó, tất cả các hình tướng kia là để biểu hiện đức đại bi của Ngài.

Tại Đông mật và trong Đài mật, Ngài Bất Động Minh Vương rất được sùng bái, tại các tự viện thuộc Tông phái này có khá nhiều di tích về Ngài.

Bất Động Minh Vương

Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương cho tuổi Dậu

Bất Động Minh Vương có pháp lực cao nhất trong Ngũ Đại Minh Vương Mật giáo.

Kinh Phật cho biết Bất Động Minh Vương có vẻ ngoài dữ tợn, trừng mắt nhìn thẳng, hai tay một bên cầm kiếm một bên cầm xích, phía sau có ngọn lửa cháy không ngừng.

Ngài mang nhiệm vụ tiêu diệt tham – sân – si của con người. Hình tượng của Ngài thể hiện sức mạnh chống lại cám dỗ, thế lực tà ma bên ngoài, mang tới sức khỏe, sự bình an, hạnh phúc.

Mang hình tượng Bất Động Minh Vương bên mình và cầu nguyện sẽ được ngài phù hộ giúp bạn may mắn hơn và tránh bị tiểu nhân ám hại.

Dưới đây là những vật phẩm mặt Phật bản mệnh Ngài Bất Động Minh Vương được tạc từ đá thiên nhiên 100%, tất cả các sản phẩm được mua từ Phong Thuỷ Đá Quý Labitstone đều có giấy chứng thư kiểm định đá quý bảo hành trọn đời chất lượng đá trừ rơi, vỡ, hỏng do va đập .

Hiển thị 6 sản phẩm