Hình tượng Thiên thủ Quán Âm bắt nguồn từ các kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni, Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhơn, Tu chứng liễu nghĩa, Chư Bồ-tát vạn hạnh, Thủ lăng nghiêm, và một số kinh khác.

Thiên thủ Quán Âm là một trong nhiều danh xưng của Bồ-tát Quán Thế Âm, tiếng Phạn là Avalokitesvara, cũng gọi là Quán Tự Tại, vị Bồ-tát có đến ngàn cánh tay, ngàn con mắt. Trong mỗi lòng bàn tay của Bồ-tát có một con mắt, Bồ-tát có thể hóa hiện ra vô số cánh tay với vô số con mắt. Ngàn tay ngàn mắt (thiên thủ thiên nhãn) thiết nghĩ là một cách nói dùng để chỉ số lượng rất nhiều chứ không có ý xác định con số là một ngàn (1.000).

Quán Thế Âm là vị Bồ-tát quen thuộc trong truyền thống Phật giáo Phát triển. Nhưng tại sao Bồ-tát lại có đến ngàn con mắt, ngàn cánh tay? Theo kinh diễn tả thì chẳng những Ngài có ngàn cánh tay và trong mỗi lòng bàn tay có một con mắt, mà Ngài còn có đến ba đầu, bốn đầu, thậm chí rất nhiều đầu, tùy theo sự hóa hiện của Ngài.

Quán Âm Thiên Thủ

Quán Âm Thiên Thủ tức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn (Đức Phật nghìn mắt nghìn tay) là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là phật hộ mệnh cho người tuổi Tý.

Theo ghi chép của sách kinh, khi Quán Thế Âm Bồ Tát nghe Đức Phật Như Lai giảng đạo Đại Bi Tâm thì thấy thương xót cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở dưới trần. Ngài đã hóa thân mình thành nghìn mắt, nghìn tay để soi thấu mọi nơi, cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Hình tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là sự bình an, bao dung.

Ngài thường được khắc họa với hình ảnh nhiều cánh tay, mỗi tay lại cầm một món pháp khí. Cánh tay của ngài tỏa ra khắp các hướng để cứu độ nhân gian.

Dưới đây là những vật phẩm mặt Phật Quán Âm Thiên Thủ được tạc từ đá thiên nhiên 100%, tất cả các sản phẩm được mua từ Phong Thuỷ Đá Quý Labitstone đều có giấy chứng thư kiểm định đá quý bảo hành trọn đời chất lượng đá trừ rơi, vỡ, hỏng do va đập .

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.